Tag Archives: Skill Assessment

Home / Posts tagged "Skill Assessment"

  อีกหนึ่งอัพเดทจากอิมมิเกรชั่นนะคะ น้องๆหลายคนที่สนใจวีซ่า 187 Direct Entry อาจจะพอทราบกันว่าอิมมิเกรชั่นระบุไว้ว่านับจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2018 เป็นต้นไป ผู้สมัครทุกคนทุกสาขาอาชีพจะต้องมี Skills Assessment (เหมือนวีซ่า 186 Direct Entry ซึ่งต้องใช้ Skills Assessment มานานแล้ว) ****แต่ทางอิมมิเกรชั่นก็ได้แจ้งมาเมื่อประมาณ 1.30pm วันนี้ ว่าเปลี่ยนใจแล้ว Skills Assessment ที่ว่านี้จะยังไม่เอามาปรับใช้กับวีซ่า 187 Direct Entry ในวันที่ 1 กรกฏาคม   ตอนที่เขียนโพสนี้ 2.19pm เวปของอิมมิเกรชั่นยังไม่ได้แก้ไข และระบุในส่วนของ 187 Direct Entry ว่า “Important: a skills assessment will be required for all nominated occupations […]

Continue Reading...