Home / RSMS visa / 1 July 2018 – 187 Direct Entry ยังไม่ต้องใช้ Skills assessment
single

1 July 2018 – 187 Direct Entry ยังไม่ต้องใช้ Skills assessment

 

อีกหนึ่งอัพเดทจากอิมมิเกรชั่นนะคะ

น้องๆหลายคนที่สนใจวีซ่า 187 Direct Entry อาจจะพอทราบกันว่าอิมมิเกรชั่นระบุไว้ว่านับจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2018 เป็นต้นไป ผู้สมัครทุกคนทุกสาขาอาชีพจะต้องมี Skills Assessment (เหมือนวีซ่า 186 Direct Entry ซึ่งต้องใช้ Skills Assessment มานานแล้ว)

****แต่ทางอิมมิเกรชั่นก็ได้แจ้งมาเมื่อประมาณ 1.30pm วันนี้ ว่าเปลี่ยนใจแล้ว Skills Assessment ที่ว่านี้จะยังไม่เอามาปรับใช้กับวีซ่า 187 Direct Entry ในวันที่ 1 กรกฏาคม

 

ตอนที่เขียนโพสนี้ 2.19pm เวปของอิมมิเกรชั่นยังไม่ได้แก้ไข และระบุในส่วนของ 187 Direct Entry ว่า

Important: a skills assessment will be required for all nominated occupations for all applications lodged on or after 1 July 2018.

 

คนเขียนลองเช็ค 7.05pm เวปของอิมมิเกรชั่นได้มีการแก้ไขในส่วนของ 187 Direct Entry แล้วนะคะ

Important: a skills assessment will be required for all nominated occupations in the future. More information on this will be provided closer to time.
(คือแจ้งว่าจะต้องใช้ Skills Assessment ในอนาคต ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นั้น เดี๋ยวจะบอกอีกที)

 

****โน๊ตนะคะว่า 187 Direct Entry สำหรับผู้สมัคร Trade occupation และใช้ Overseas qualifications ยังคงต้องทำ Skills Assessment – ซึ่งเงื่อนไขนี้มีมานานแล้วนะคะ และยังคงอยู่ตามเดิม

 

สรุปว่า…จากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วน 187 Direct Entry ในวันที่ 1 กรกฏาคม …. ตอนนี้คือไม่มีแล้วนะคะ

เงื่อนไขการทำ Skills Assessment ก่อนวันที่ 1 กรกฏาคม เป็นยังไง…หลังวันที่ 1 กรกฏาคม ก็เป็นอย่างนั้น

Source: www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/187-

 

Blog writer: Kanokwan Subhodyana
Immigration Lawyer

Blog: https://visablog.weebly.com