Tag Archives: Changes to Immigration law

Home / Posts tagged "Changes to Immigration law"

  ไม่ทั้งหมด แต่สรุปมาให้เท่าที่สรุปได้นะคะ   Partner visa ที่มีข่าวว่าสปอนเซอร์จะต้องยื่นใบสมัครและได้รับอนุมัติก่อน ผู้สมัครถึงจะยื่นใบสมัครวีซ่าได้ ณ ตอนนี้ (2 July 21 9pm) ยังไม่ปรับใช้นะคะ คาดว่าจะปรับใช้ในปีนี้แหละค่ะ (เมื่อไหร่ ยังไม่ได้ประกาศออกมา) ค่ายื่นวีซ่าหลายๆตัว (แต่ไม่ทุกตัว) ขึ้นราคา เช็คค่ายื่นกันที่นี่ค่ะ ค่ายื่น Citizenship application ก็ขึ้น เช็คได้ที่นี่ ค่ายื่นอุทธรณ์ Migration Review application ขึ้นราคา เป็น $3000  ค่าอุทธรณ์ Refugee Review application (Protection visa ด้วย) = $1846 (ชำระถ้าแพ้คดี) ค่าตรวจสุขภาพก็ขี้นราคาค่ะ เช็คได้ที่นี่ ใบสมัคร Bridging visa E ยื่นผ่านอีเมล์ไม่ได้แล้วนะคะ เป็นทาง ImmiAccount หรือทางเมล์/courier เท่านั้น […]

Continue Reading...

  Federal Budget ที่ประกาศมาเมื่อวาน (6 October 2020) ที่เกี่ยวข้องกับ Partner visa ก็จะมีตามนี้นะคะ   ผู้สมัครวีซ่าแบบในประเทศออสเตรเลีย และคนที่มีสปอนเซอร์อาศัยอยู่ Regional areas (เมืองรอบนอก) จะได้ Priority คือจะได้รับการพิจารณาก่อน ผู้สมัคร Partner visa และสปอนเซอร์ที่เป็นพีอาร์ ต้องมีผลภาษาอังกฤษ – UPDATE: ผลภาษาอังกฤษที่ต้องการคือ Functional English หรือเรียน Adult Migrant English Program:AMEP 510 ชั่วโมง ก่อนยื่น Stage 2 Permanent Partner visa (ความเห็นส่วนตัวนะคะ คนเขียนคิดว่า Functional English เป็นระดับที่สูงเกินไปสำหรับ Partner visa และก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถไปเรียน AMEP ได้ ไม่ว่าจะเป็นภาระทางครอบครัว ที่อยู่อาจจะไกลจากที่เรียน) […]

Continue Reading...